Menu

Løsninger · Pakning

I tæt samarbejde med kunden udvikles ønsker og idéer, hvor Copack rådgiver i valg af materiale, udarbejder nye innovative emballageløsninger og designs samt følger sagen til den færdige emballage leveres.

Copack har stor erfaring indenfor maskinel og manuel pakning og besidder ligeledes stor kompetence, når det gælder udvikling og indkøb af emballager til kampagner.

I tæt samarbejde med forskellige underleverandører udarbejder Copack forslag til en helhedsløsning, hvori indgår forskellige alternativer til emballage og pakning. Copack vurderer f.eks., hvorvidt pakningen skal foretages manuelt eller maskinelt.
I helhedsløsningen indgår tillige kundespecifikke ønsker som delleverancer, leveringstidspunkter og
distribution til forskellige lokaliteter. Copack tilbyder endvidere at vedligeholde lagerprofilen på opgaven.

I helhedsløsningen er naturligvis inkluderet den samlede projektstyring og koordinering imellem kunde,
producenter og underleverandører herunder transportører.

Et af Copack’ kerneområder er at formidle kendskabet til erhvervslivets løn- og kontraktpakning og de
muligheder, der ligger i at sammenarbejde med netop dette erhverv.

Copack · løsninger generelt

Copack tilbyder ikke blot enkeltydelser, men også helhedsløsninger – vi kalder det koncepter – hvor vi sammensætter netop de ydelser, der er nødvendige for at løse dine udfordringer – hverken mere eller mindre! Du undgår dermed den tidsrøvende omstændighed, det er at shoppe rundt hos flere forskellige leverandører.

Vi tror på, at vores kunders produkter altid fortjener en fuldt tilpasset løsning. Derfor forfølger vi gennem hele processen vores kvalitetsbegreb om altid at give kunden fuld tilfredshed. Copack imødekommer alle ønsker og idéer. Vi indgår gerne aktivt i problemidentifikation, idégenerering og eksekvering. Samtidig
sikrer vi en sund balance mellem design, kvalitet og funktionalitet til rette pris og tid.