Pakning

I tæt samarbejde med kunden udvikles ønsker og idéer, hvor Copack rådgiver i valg af materiale, udarbejder nye innovative emballageløsninger og designs samt følger sagen til den færdige emballage leveres.

Copack har stor erfaring indenfor maskinel og manuel pakning og besidder ligeledes stor kompetence, når det gælder udvikling og indkøb af emballager til kampagner.

I tæt samarbejde med forskellige underleverandører udarbejder Copack forslag til en helhedsløsning, hvori indgår forskellige alternativer til emballage og pakning. Copack vurderer f.eks., hvorvidt pakningen skal foretages manuelt eller maskinelt. I helhedsløsningen indgår tillige kundespecifikke ønsker som delleverancer, leveringstidspunkter og distribution til forskellige lokaliteter. Copack tilbyder endvidere at vedligeholde lagerprofilen i en sådan opgave.

I helhedsløsningen er naturligvis inkluderet den samlede projektstyring og koordinering imellem kunde, producenter og underleverandører herunder transportører.

Et af Copack´s kerneområder er at formidle kendskabet til erhvervslivets løn- og kontraktpakning og de muligheder, der ligger i at sammenarbejde med netop dette erhverv.


DK